Odd Kjetil Østvand-Sløtte (AP) er ordfører, han ble valgt høsten 2023.

Odd Kjetil var varaordfører forrige periode, først for Lise Selnes (AP) og deretter for Ragnhild Haagenrud Moen (SP) etter at førstnevnte ble valgt inn på Stortinget i 2021. Han var også konstituert ordfører i deler av perioden.

Varaordfører er Thomas Tinglum, SV.

Kontakt

Telefon: 472 38 378
E-post: odd.kjetil.slotte@nord-odal.kommune.no

Ordfører Odd-Kjetil Østvand-Sløtte