Vi er tilgjengelige via telefon og digitale kanaler, samt ved fysisk oppmøte ved kommunehuset på Sand. 

Kontaktpunkter og åpningstider

Servicekontorets arbeidsoppgaver er mange og forskjellige, blant ansvarsområdene kan nevnes:

Innbyggertjenester

 • Servicetorg
 • Sentralbord
 • Digitalisering av innbyggertjenester. 
   

Arkiv

 • Post
 • Journalføring
 • Digital kommunikasjon. 
 • Gjenfinning i eldre arkiver. 
   

Andre tjenester 

 • Politisk sekretariat
 • Personal
 • IKT
 • Valg 
 • Intern service