Søk/endre SFO-plass

Moderasjoner

Gratis skolefritidsordning for elever på 1.-2.trinn: Skoleåret 2023/2024 skal alle elever på 1. og 2. trinn med SFO-plass få 12 timer gratis SFO per uke. Dette tilsvarer halv plass ved SFO i Nord-Odal kommune. Kostpenger (mat) kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon: Søskenmoderasjon er fastsatt til 30 % for 2.barn og 50 % fra og med 3.barn.

Redusert foreldrebetaling: Søknadsfrist skoleåret 2024/2025 er 1.august. Søknaden gjelder for hele skoleåret. Det er mulig å søke i løpet av skoleåret.  Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra første hele måned etter søketidspunktet og ut skoleåret.

Prisen for SFO-plass skal ikke overstige 6 prosent av husholdningens samlede inntekt det siste året. Fra 01.01,2024 gjelder dette husholdninger med en samlet inntekt under 577 500 kroner per år.

Søk redusert foreldrebetaling - SFO

Åpningstider og priser SFO

Åpningstider: Daglig åpningstid fra kl. 07.00 – 08.15 og fra skoleslutt for småskolen til kl. 17.00 ukedager.

SFO-året følger skoleåret, og varer fra 1.august til 31.juli. Barna får tilbud om plass til de går ut 4. trinn. Det sendes ikke ny søknad for hvert år. Det holdes stengt i hele juli måned, alle helge- og helligdager, julaften, romjula, nyttårsaften og i påskeuka.  SFO holdes åpent på skolens planleggingsdager.

Priser pr måned:
Hel plass:
3150 kr + 235 kr i kost
Halv plass: 2100 kr + 235 kr i kost
Hel plass (1.-2.trinn): 1640 kr + 235 kr i kost
Halv plass (1.-2.trinn): 0 kr + 235 kr i kost

Dagskjøp - dersom det er ledig plass, gis det anledning til dagskjøp inntil 3 dager/mnd. etter avtale med leder for SFO. Dagsplass koster 450 kr pr dag, 390 kr for opphold + 60 kr for mat.

SFO-plass i høstferie/vinterferie

I de månedene det er høst- og vinterferie, faktureres det for 1 uke mindre opphold. Hvis du ønsker plass i høstferien og/eller vinterferien, må du fylle ut skjema sendt ut av skolen innen 15. september for høstferien og 1. februar for vinterferien.

Opphold på SFO i høst- og eller vinterferie blir etterfakturert. Fakturabeløpet regnes ut fra hvor mange dager det er meldt behov for. Beløpet skal ikke overstige det som er ordinær sats pr. mnd.

Vedtekter SFO

Vedtekter SFO (PDF, 629KB)