Kommunal fysioterapi

Fysioterapeutene har ansvar for fysioterapi til barn og unge og veiledning i helsestasjon, barnehager og skoler, behandling og oppfølging av korttidsbeboere på sykehjem og til hjemmeboende som ikke greier å komme seg til fysikalske institutter. Fagleder i tjenesten er tillagt ansvaret som kommunens rehabiliteringskoordinator.

Kommunal ergoterapi

Ergoterapeut har ansvaret for veiledning i og tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter etter akutt skade eller ved kronisk sykdom. Ergoterapuet har hovedansvaret for tilrettelegging av omgivelser og funksjoner med tekniske hjelpemidler.

Kommunens kortidslager for hjelpemidler tas hånd om av Ny vekst og kompetanse. Forespørsler om enkle hjelpemidler som ønskes lånt ut for en kortere periode kan rettes direkte på telefon: 

Henvisningsskjemaer til kommunale fysioterpeuter/ergoterapeut finner du under skjemar.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen hjelper og støtter mennesker som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, tobakk eller søvn - gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Frisklivssentralen er en del av kommunens helsetilbud.

Våre samarbeidspartnere er blant annet fastleger, fysioterapeuter, psykisk helsetjeneste, helsestasjon og NAV - disse kan henvise til frisklivssentralen. Du trenger ikke ha en diagnose eller være syk for å delta. Det er også mulig å ta kontakt selv uten henvisning.

Tilbudet og varighet av oppfølgingen hos Frisklivssentralen tilpasse individuelt, men omfatter blant annet oppstartende frisklivssamtale, oppfølging individuelt eller i gruppe ut i fra behov og mål, og motiverende samtaler og oppfølging underveis. Tilbudet skal være en hjelp til varig livsstilsendring, med mestring og motivasjon i fokus. Tilbudet er ikke aldersavhengig og er gratis.

Frisklivssentralens tilbud:

Frisklivsstrening foregår i grupper inne eller ute i naturen. Nivået tilpasses hver enkelt og legges opp slik at alle kan delta på egne premisser. Se egen oversikt for til enhver tid gjeldende tilbud.

I tillegg er det mulighet for veiledning eller tilpassing av individuelt treningsprogram hvis dette passer best.

Andre tilbud gjennom Frisklivssentralen:

  • Individuell eller gruppebasert kostholdsveiledning
  • Røyk/snusavvenning
  • Temaundervisning


Samarbeid

Frisklivssentralen jobber for å få til et godt samarbeid med frivillige lag og foreninger.

Frisklivssentralens aktivitetstilbud høsten 2024

Frisklivssentralen har tilbud for de som trenger hjelp til levevaneendring. Vi har faste aktiviteter og tar imot henvendelser for konsultasjoner/veiledning på aktivitet, kosthold, tobakksavvending og søvn.

Frisklivstrening inne:

Når: mandager 09.00 til 10.15: Oppstart 12.08.24

Hvor: Sosiale rommet Nord-Odal idrettshall

Hva: Gruppetrening innendørs, lavterskel utholdenhets- og styrketrening. Bevegelse til musikk. For deg som enten har oppfølging etter henvisning eller etter annen avtale med sentralen. Antallsbegrensning.

Påmelding/avtale gjøres til 913 35 858. Ledes av Hildegunn Håkenrud

 

Guttatrim:

Når: onsdager 14.30 til 15.30

Hvor: utendørs/innendørs. Oppmøte avtales med trener.

Hva: trening for karer i alle aldre. Utholdenhets- og styrketrening med kroppen som hjelpemiddel. Maks 10 deltagere.

Påmelding påkrevd etter avtale med fysioterapeut Armand Prooi. Kontaktes på 456 37 333.

 

Utetrim for alle:

Når: torsdager 13.00 til 14.15. Oppstart 15.08.24

Hvor: oppmøte parkområdet nedenfor Milepelen.

Hva: trening for alle som vil. Varierende aktivitet med fokus på styrke og utholdenhet. Vi bruker områdene rundt oss til treningssenter. Målet er å ha det gøy samtidig som man blir svett. Temperaturgrense -15 grader, ellers vær ingen hindring. Husk brodder/pigger ved glatt føre.

Ingen påmelding påkrevd, ingen antallsbegrensning, men kontakt Hildegunn Håkenrud på 913 35 858 ved spørsmål og interesse.

Lurer du på om noe kan passe for deg?
Ta kontakt for en prat, til frisklivskoordinator Hildegunn Håkenrud: 913 35 858

Spiseforstyrrelser

Behandlingstilbud for personer med spiseforstyrrelser – PED-t på Frisklivssentralen

 PED-t: Physical Exercise- and Dietary Therapy

Høsten 2024 starter Frisklivssentralen opp med et nytt behandlingstilbud for personer med bulimia nevrosa eller overspisingslidelse. Metoden er utviklet som resultat av langvarig forskning ved Norges idrettshøyskole og Høyskolen i Østfold. Vår sentral er en av de første sentralene i landet som har utdannet terapeut til dette og kan tilby behandlingen.

Når: høsten og vinteren 2024/2025, oppstart oktober 2024

Hva: Kartlegging i forkant, 20 ukers behandlingsoppfølging i gruppe og oppfølging i etterkant. Tilbudet er gratis.

Hvor: Egnede trenings- og kurslokaler i kommunen

Kursleder: Hildegunn Håkenrud, fysioterapeut og frisklivskoordinator 

Er du nysgjerrig på om dette kan være noe for deg, oppfordrer vi til å kontakte sentralen for en uforpliktende samtale. Oppstart i oktober, så interesse må meldes innen utgangen av august 2024.

Kontaktinfo:

Hildegunn Håkenrud
Tlf: 913 35 858
E-post: hildegunn.haakenrud@nord-odal.kommune.no