Nord-Odal kommune har mange fritidseiendommer/hytter, og vi ønsker å være en god vertskommune for deg som er hytteeier. Derfor utgir vi et eget hyttebrev som kommer ut ca. 4 ganger i året der vi vil komme med viktig og nyttig informasjon for deg som eier fritidsbolig/hytte i Nord-Odal. 

Odølingen hyttefelt i Austvatn

 

 

 

 

 

 

Vi  håper at du tar deg tid til å melde deg som abonnent på nyhetsbrevet.

Hyttebrev

Påmelding nyhetsbrev for hytteeiere