Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien er en del av den kommunale helsetjeneste og skal bidra med å gi enhver rett til nødvendig helsehjelp for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Hjemmesykepleien er tilgjengelig hele døgnet og skal gi hjelp til alt fra personlig hygiene til sårskift og administrering av medisiner.

  • Tjenesten er gratis og gis til alle aldersgrupper
  • Tjenesten gis etter søknad og det fattes vedtak på tildeling av tjenesten