visma

Nord-Odal kommune benytter oppvekstadministrativt system fra leverandøren Visma. Systemet er felles for alle kommunene i HIKT-samarbeidet. Systemet for skoler og SFO heter Visma Flyt Skole.

Foreldre har tilgang til skolens (og dermed SFOs) administrative system via nett- og appløsning. Nettløsningen (Hjemmeweb) og foresattappen har forskjellige funksjoner. Nærmere beskrivelse av disse finner du i dokumentene som er tilgjengelig på høyre side av skjermen (under teksten dersom du leser på mobil). Her finner du også innlogging på Hjemmeweb og nedlastningslenker for appen.

All kommunikasjon med skolen, slik som meldinger, fraværsregistrering m.m. skjer i systemet.

Informasjon om eventuelle endringer i systemet og opplæringsmateriell blir publisert på denne siden fortløpende.