Den daglige kommunikasjonen mellom hjemmet og skolen skal skje gjennom Visma Flyt Skole. Foreldrene har tilgang til systemet gjennom appen "Min skole - foresatt" og Foresatte-portalen.

Appen og portalen har litt forskjellige funksjoner. Appen brukes til daglig kommunikasjon som meldinger, fraværsregistrering og samtykker.  Foresattportalen brukes til søknader og spørreskjemaer. I tillegg kan du finne ulike dokumenter og lenker i foresattportalen. Det er også mulig å sende meldinger gjennom foresattportalen. Lenke til Foresattportalen ligger også i appen.