Min side

Kommunale tjenester 

 • Dine fakturaer fra kommunen
 • Opplysninger om din eiendom
 • Skjemaer i kommunen
 • Søk plass i kulturskolen
 • Opprett sikker dialog (eDialog) med kommunen
 • Opprett og trekk tilbake samtykke

Nasjonale tjenester

 • Kontaktopplysninger
 • Folkeregisteret
 • Din inntekt og ditt arbeidsforhold
 • Skattekort
 • Helsenorge 
 • Søke om bostøtte eller startlån
 • Din kommunikasjon med Nav
 • Statens vegvesen
 • Digipost og eboks
 • Melde flytting
 • Melde adresseendring til Posten