Her kan du søke på personer i Nord-Odal kommune og se deres ulike roller, som folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem og ev. andre næringsinteresser.


Styrevervregisteret