Ferieoversikt for leger ved Nord-Odal legesenter

Legene har ferie disse ukene
Ahmad Khalid26 - 30
Alexander Erofeev26 - 29
Ulrike Silberhorn29 - 30
Nohman Hassan Ishaq28 - 29
Bilal Raza Ishaq30 - 31

Det vil være redusert bemanning på legekontoret i denne perioden. Vi vil derfor prioritere tilstander som haster og trenger rask helsehjelp. 

Reseptfornyelser/sykemeldinger og andre henvendelser bes gjøres i god tid før din fastlege tar sommerferie.  

Vi oppfordrer pasienter til å henvende seg via helsenorge.no Dette gjelder både for reseptfornyelse, timebestilling og andre henvendelser. 

Priser

Priser hos fastlegen
gjeldende fra 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Prisliste fra den norske legeforeningen

Betaling

Vi oppfordrer alle til å betale for konsultasjonen sin etter at denne er gjennomført. Dette gjøres på betalingsautomaten på venterommet. Her kan man også velge mobilbetaling for å gjennomføre betaling med Vipps/kort eller "betal senere". Mobilbetaling med ConvenePay er et gebyrfritt betalingsalternativ. 

Dersom man velger å ikke gjør et aktivt valg på automaten etter endt konsultasjon, vil det sendes ut betalingsinformasjon automatisk i løpet av dagen til det registrerte mobilnummeret i våre systemer. Det er pasientens eget ansvar å påse at mobilnummer som er registrert er korrekt. 

Kikhostevaksine til gravide

Fra mai 2024 får alle gravide tilbud om kikhostevaksine i uke 24 av svangerskapet. Vaksinen beskytter barnet mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder.

Om kikhostevaksine til gravide (Folkehelseinstituttet)

Fullmakt på Helsenorge

På Helsenorge kan du bruke tjenestene på andres vegne, for eksempel for å hjelpe dem med å holde oversikten over deres helseopplysninger. Det er flere måter å gjøre dette på.

  • Man må være over 16 år for å kunne gi fullmakt
  • Man må være over 18 år for å få fullmakt
  • Fullmakt kan gis digitalt på Helsenorge
  • Fullmakt kan gis til en eller flere
  • Omfanget av en fullmakt kan begrenses til å gjelde alt eller utvalgte områder

Fullmakt kan gis uten at du selv er digital aktiv
Fullmakt kan gis selv om man ikke benytter Helsenorges tjenester. Da må du bruke følgende skjema