Solheim
Solheim sykehjem ble åpnet i 2000. Det er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Bygget er utformet slik at pasientene kommer ut i et fellesareal når de kommer fra rommene sine og kan finne trygghet i å se andre mennesker. Det er også store områder å bevege seg på både inne og ute i hagen for de som har trang til det. Det arbeides med å gjøre hagen til en sanseopplevelse. I søknad kan en bemerke at pasienten har behov for en tilrettelagt plass, slik Solheim sykehjem er. For langtidsplass må pasienten være utredet for demens og fått påvist slik sykdom.
Det er 17 plasser fordelt på 2 avdelinger.

Vederlag
Alle beboerne ved sykehjemmene betaler vederlag for oppholdet etter forskrifter fra Sosial og helsedepartementet. Egenbetalingen berører ikke formue, men 75% av Folketrygdens grunnbeløp og 85% av øvrige inntekter, pensjoner utover grunnbeløpet og renteinntekter.