Solheim sykehjem ble åpnet i år 2000. Det er spesielt tilrettelagt for personer med demens. Bygget er utformet slik at pasientene kommer ut i et fellesareal når de kommer fra rommene sine og kan finne trygghet i å se andre mennesker. Det er også store områder å bevege seg på både inne og ute i hagen for de som har behov for det. For langtidsplass på pasienten være utredet for demens og fått påvist slik sykdom. 

Det er 17 plasser fordelt på 2 avdelinger.

Vederlag:

Alle beboere ved sykehjem betaler vederlag for oppholdet etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. Egenbetaling berører ikke formue, men 75% av Folketrygdens grunnbeløp og 85% av øvrige inntekter og pensjoner utover grunnbeløpet og renteinntekter.