Helse og omsorg i Nord Odal kommune yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet – fra før fødsel på svangerskapskontroll til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal få nødvendige helse- og omsorgstjenester når det er behov for det.
 
Nord Odal kommune har ikke eget krisesenter, men er organisert i et interkommunalt samarbeid med Åsnes, Sør-Odal, Grue, Eidskog og Kongsvinger. Krisesenteret er lokalisert på Kongsvinger. Hovedmålet med krisesenteret er å yte hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn. Du kan kontakte Glåmdal krisesenter på telefon 62 81 80 88.
 
Trenger du hjelp med spørsmål om helsetjenester og råd og veiledning om rettigheter du har som pasient. Ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Telefon: 62 55 14 90