Nord-Odal kommune tar beredskap på stort alvor og har de siste åra både gjennomført en helhetlig ROS-analyse og utarbeidet en ny beredskapsplan.

Nord-Odal kommune har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Den utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og en viktig bærebjelke i det norske beredskapsarbeidet. 

Kommunens kriseledelse øves jevnlig, både i henhold til Fylkesmannens øvelsesplaner og i egen regi.

Kriseledelsen

Kommunedirektør
Ass. kommunedirektør
ordfører
  • Tomas Tinglum
varaordfører
leder Eiendom og Samfunn
leder Helse og Omsorg
leder Oppvekst og Kultur
leder Odal økonomikontor
  
Brannsjef
Kommunelege
Beredskapskoordinator