Om oss

Barnehagen ligger i tettstedet Garvik hvor nærmiljøet består av boliger, skole, kommunale omsorgsinstitusjoner, butikker og kirke. Det er kort avstand til fine skogsområder og til Storsjøen. Barnehagen er så heldig å ha flere turmål som vi bruker hver uke, turene i nærmiljø og til barnehagens to gapahuker som er tilpasset barnas alder og vær og årstid.

Mål og verdier

Mo barnehage skal være en barnehage som fremmer trivsel, samhold og vennskap. Gjennom fokus på kvalitet og tydelige læringsmål har vi som mål å forberede barna på fremtidens utdanning- og samfunnsliv. 

Barnehagene i Nord-Odal skal skape et inkluderende og trygt barnehagemiljø. Et miljø der alle barn blir sett, får oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et utforskende sosialt fellesskap. Mo barnehage skal være en barnehage som ivaretar barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. 

Samarbeid hjem-barnehage

Rammeplan for barnehagen sier at samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Barnehagene i Nord-Odal er opptatt av å legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skjer både på individnivå, med foreldre til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg. 

Vedtekter

Her finner du Nord-Odal sine vedtekter (PDF, 197KB)

Årsplan

Her kan du lese mer om vår årsplan (PDF, 507KB)

Barnehageruta 

Barnehageruta 2023/2024 (PDF, 134KB)

Barnehageruta 2024/2025 (PDF, 178KB)

Søk

Søk barnehageplass