Nord-Odal kommune har ikke eget krisesenter, men er organisert i et interkommunalt samarbeid med Åsnes, Sør-Odal, Grue, Eidskog og Kongsvinger. Krisesenteret er lokalisert på Kongsvinger. Hovedmålet med krisesenteret er å yte hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn. Videre arbeides det for å synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner gjennom:

  • informasjonsarbeid
  • å påvirke offentlige myndigheter til å ta ansvar - både sentralt og lokalt
  • å ha en aktiv dialog med NAV, kommunalt barnevern og andre samarbeidspartnere
  • medvirke til et kontruktivt samarbeid med andre krisesentertilbud