Her finner du oversikt over priser for utleie av kommunale bygg og priser på barnehage og SFO. Du finner også alle gebyrer for kommunale tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing samt saksbehandlingsgebyrer.

Priser og gebyrer 2023