Oversikten inneholder priser for utleie av kommunale bygg og priser på barnehage, SFO, helse og omsorg. Du finner også alle gebyrer for kommunale tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing samt saksbehandlingsgebyrer.  Det kan være gjort oppdateringer i løpet av året som ikke er fanget opp i oversikten.

Gebyrer og priser 2024 (PDF, 1MB)