Barnehage

Kommunen har tre barnehager som ivaretar barnehagedekningen for omtrent 150 barn.

Barnehagene er lokalisert på Sand og i Mo.

Barnehagene i Nord-Odal kommune drives i tråd med barnehageloven, forskrifter og rammeplan.