Seksjonering

Seksjonering benyttes hvis man ønsker å dele opp en større bygning i flere eierseksjoner. Hver eierseksjon vil da få sitt eget seksjonsnummer med tilhørende eierandel i eierseksjonssameiet. Dette vil være en ryddig og oversiktlig måte å organisere for eksempel en bygning med mange leiligheter, eller en bygning som består av både leiligheter og butikker, fordi det vil bli tydelig definert hva man eier og har ansvar for. Det er også mulig å knytte ulike deler eller områder på eiendommen til enkelte eierseksjoner; for eksempel hvis en seksjon skal ha en egen parkeringsplass i kjelleren eller et eget uteområde på eiendommen.

Reseksjonering

Reseksjonering benyttes hvis man ønsker eller har behov for å endre en eiendom som allerede er seksjonert. Dette kan være aktuelt hvis antall leiligheter eller eierseksjoner på eiendommen blir endret, eller hvis det av andre årsaker er nødvendig å endre den opprinnelige seksjoneringen.

Det er mulig å lese mer om seksjonering og reseksjonering på Kartverkets hjemmesider: Seksjonering

Søknadsskjema for seksjonering og reseksjonering funner du her:

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering