Glåmdal interkommunale Renovasjonsselskap IKS (GIR IKS) har ansvar for renovasjonen i Nord-Odal.

Det er Nord-Odal kommune som vedtar og fakturerer renovasjonsgebyret.

nettsiden til GIR IKS finnes informasjon om blant annet tømmekalender, kildesortering, hytterenovasjon, gjenvinningsstasjoner og kommunale gebyrer.