Bokollektiv

Nord-Odal kommune har 28 plasser med heldøgns omsorg fordelt på fem bokollektiv. Disse bokollektivene er lokalisert i Sand og Gardvik. Det er tilrettelagt for personer med nedsatt boevne, og tjenestene er individuelt tilrettelagt utifra den enkeltes forutsetninger og behov. Det er et samarbeid mellom bokollektivene i form av en gruppe med faglig ansvarlige på enhetene.

Alle bokollektivene er tilknyttet personalbase.

Kontaktinformasjon:
 954 19 796
Adresse: Storbråtåvegen 61, 2120 Sagstua

Enhetsleder: Eva Lukassen
 918 33 541
 eva.lukassen@nord-odal.kommune.no
 

Kontaktinformasjon:
 905 69 740
Adresse: Storbråtåsvingen 9 og 11, 2120 Sagstua
 
Enhetsleder: Eva Lukassen
 918 33 541
 eva.lukassen@nord-odal.kommune.no
 
 

Kontaktinformasjon:
482 05 976
Adresse: Vallsetvegen 45, 2120 Sagstua
 
Enhetsleder: Stefan Myhrer
 477 96 720
per.stefan.myhrer@nord-odal.kommune.no
 

Kontaktinformasjon:
 905 81 175
Adresse: Gunnarskogvegen 1, 2133 Gardvik
 
Enhetsleder: Stefan Myhrer
477 96 720
per.stefan.myhrer@nord-odal.kommune.no
 

Kontaktinformasjon:
905 79 704
Adresse: Sentrumsvegen 3, 2120 Sagstua
 
Enhetsleder: Dragana Jankovic Ullern
 466 84 281
 dragana.jankovic.ullern@nord-odal.kommune.no
 

Kontaktinformasjon:
 
Enhetsleder: Dragana Jankovic Ullern
466 84 281
Dragana Jankovic Ullern