Kulturpris og idrettspris

Nord-Odal kommune deler hvert år ut kulturpris og idrettspris (fra og med 2021) til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne til å yte aktiv innsats for det lokale kultur- og/eller idrettsliv, eller utøver som har utmerket seg kvalitetsmessig.

1980    Brynjulf Danielsen

1981    Olav Bunes
1982    Harald Rogstad
1983    Arvid Viken og Angeir Moen
1984    Trygve Akre
1985    Sand IF Skøyter
1986    Jacob Lishaugen
1987    Eva Fløtten
1988    Rolf Knapper
1989    Tormod Bekken
1990    Henry Nybakk
1991    Nord-Odal Hornmusikk
1992    Harald Norheim
1993    Ingen pris utdelt
1994    Siri Føsker og Ragnar Håkenrud
1995    Ingegerd Tronbøl og Kari Underthun
1996    Per Ringvold
1997    Jan Werner Danielsen
1998    Liv Breiby Jensen
1999    Randi Midtsund
2000    Per Haagenrud
2001    «Jul i Nord-Odal»
2002    Nord-Odal MC-klubb
2003    Egil Solberg
2004    «Gamlekæra»
2005    Kåre H. Hagen
2006    Nord-Odal Skolekorps
2007    Bjarne Haug Thesen og Per Torbjørn Verket
2008    Gunnar Nygård
2009    Bjørn Haugen og Ola Kolstad
2010    Madder Mortem
2011    Knut Harald Jensen
2012    Hans Ludvig Fredheim
2013    Ola Trøftmoen
2014    Kari-Anne Tangen
2015    Kjell Grinden
2016    Harald Dagfinrud
2017    Terje Nordby
2018    Arne Knapperholen
2019    Mette Jernberg Skogbakken
2020    Eira Lindemark og Willy Lindemark
2021    Remi Brodal
2022    Hans Øyvind Knapper
2023    ?

2021    Even Nygård
2022    Hallgeir Engebråten
2023    ?

Kulturstipend og idrettsstipend

Nord-Odal kommune deler hvert år ut kulturstipend og idrettsstipend (fra og med 2021) til enkeltpersoner mellom 12 og 25 år som i ung alder viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig eller som driver kultur- og/eller idrettsaktiviteter på så høyt nivå at videre utvikling krever store utlegg.

1992    Lasse Sætre og Tage Vestvold
1993    Elin Stensrud og Lin Hege Dalen
1994    Stipend ikke utdelt
1995    Roar Lishaugen
1996    Arne Fjeld Rasmussen, Stian Vestby og Jørgen Seger Haave
1997    Sissel Høiby og Stian Sannerud
1998    Hallgeir Skogstad
1999    Tone Astrid Grinden
2000    Benny Solli
2001    Øyvind Ellingsen
2002    Tom Ole Løvås og Robert Gruben
2003    Per Stefan Myhrer og Hanne Hemstad
2004    Emil Mellem og Lars T. Frantzen
2005    Fredrik Bergseteren
2006    Malene Haugland og Pablo Morales
2007    Karoline Ytteborg
2008    Marie Haagenrud
2009    Liv Natalie Nymo og Jørgen Bekken
2010    Signe Sutterud Sagen og Ada Fredheim
2011    Hanne Maren Helgedagsrud og Ole Torstein Hovig
2012    Robin Nicolai Gruben og Sander Elias Knutsen
2013    Anniken Ruud
2014    Jenny Aalborg
2015    Peder Sjøen
2016    Sigurd Skyrud
2017    Hallgeir Engebråten
2018    Fredrik Amadeus Sannerud
2019    Mille Marie Fjeld Stenerud
2020    Sunniva Hagen IlbråtenPhilip Johan Abad Slotsvik og Christian-Olaus Sween
2021    Ingrid Sæther, Lucy Smith, Oliver Smith, Edem Mejri Tønnesen og Dan Aron Myhrer Solheim
2022    Irmelin Viken
2023    ?

2021    Oda Flikkerud
2022    Aurora Grinden Løvås og Mathias Jonsrud Heiberg
2023    ?

Nominasjon

Alle kan nominere kandidater til begge utmerkelsene. Nominasjon skal sendes inn via digitalt skjema.

Ny frist for nominasjon er satt til 15. august 2024 for nominasjonene for 2023.

I tillegg til kommunens priser og stipend, deler Nord-Odal Idrettsråd ut et eget idrettsstipend hvert år. Idrettsrådet kan kontaktes for mer informasjon.

Statutter

Statuttene fastsettes av kommunestyret.

§1
Nord-Odal kommune kan hvert år dele ut pris(er) til personer som har utmerket seg kvalitativt innen kultur og/eller idrett.
 
§2
Kommunestyret delegerer til Utvalg for oppvekst og kultur å avgjøre om prisen(e) skal utdeles og hvem de eventuelt skal tildeles. Utvalget baserer sitt vedtak på innkomne forslag.
 
Det er ikke anledning til å søke om prisene.
 
§3
Begrunnede forslag på kandidater til kultur- og idrettspris må sendes kommunen innen 15. januar hvert år.
 
§4
Kulturpris og idrettpris kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne til å yte aktiv innsats for det lokale kultur- og/eller idrettsliv, eller som utøver har utmerket seg kvalitetsmessig.
 
Til enkeltpersoner kan prisen vanligvis bare tildeles en gang.
 
Kulturpris og idrettspris kan normalt ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som vesentlig finansierer sitt arbeid ved offentlig støtte, eller enkeltpersoner i deres egenskap av offentlig ansatt.
 
§5
Prisens størrelse bestemmes gjennom kommunestyrets budsjettvedtak hvert år. Kultur- og idrettspris skal bestå av en gavesjekk samt en krystallvase. Kommunevåpen, årstall og navn på prisvinner inngraveres i krystallvasen.
 
§6
Dato for offentliggjørelse og overrekkelse av prisen(e) bestemmes av utvalget hvert år.
 
Prisoverrekkelsen(e) bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.

§1
Nord-Odal kommune kan hvert år dele ut et ubestemt antall stipend til ungdom som har utmerket seg kvalitativt innen kultur og/eller idrett.
 
§2
Kommunestyret delegerer til Utvalg for oppvekst og kultur å avgjøre om stipend(ene) skal utdeles og hvem de eventuelt skal tildeles. Utvalget baserer sitt vedtak på innkomne forslag, samt innstilling fra Idrettsrådet.
 
Det er ikke anledning til å søke om stipendene.
 
§3
Begrunnede forslag på kandidater til kultur- og idrettsstipend for ungdom må sendes kommunen innen 15. januar hvert år.
 
§4
Stipendene er personlige, og gis derfor bare til enkeltpersoner.
 
§5
Stipendene kan gis til personer mellom 12 og 25 år. I spesielle tilfeller kan utvalget gi dispensasjon fra alderskriteriene.
 
§6
Stipendene skal gå til personer som i ung alder viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig eller som driver kultur- og/eller idrettsaktiviteter på så høyt nivå at videre utvikling krever store utlegg av ulik art.
 
§7
Størrelse på stipendene og antall stipend kan variere fra år til år. Stipendenes størrelse bestemmes gjennom kommunestyrets budsjettvedtak hvert år.
 
§8
Dato for offentliggjørelse og overrekkelse av stipend(ene) bestemmes av utvalget hvert år.
 
Stipendoverrekkelsen(e) bør finne sted ved en passende høytidelig anledning.
 
§9
Stipendet består av gavesjekk og diplom.