Odal økonomikontor

Odal økonomikontor er et felles økonomikontor for Sør-Odal og Nord-Odal kommuner. Kontoret er lokalisert i kommunehuset i Nord-Odal og har 13 ansatte.

Økonomikontoret har oppgaver innenfor

  • Lønn
  • Regnskap
  • Fakturering
  • Vederlag
  • Budsjett og finans

Skatteoppkreveroppgavene er underlagt staten, og henvendelser vedrørende skatt rettes til telefon 80 08 00 00 eller via www.skatteetaten.no.

Har du spørsmål om mottatt faktura kan du logge deg inn på Min side, her vil du finne alle fakturaer som angår deg eller din eiendom.

Henvendelser bes sendes til postmottak@nord-odal.kommune.no, det er også mulig å ringe Servicekontoret, tlf 62 97 81 00.