Barn og unge

I Nord-Odal kommune ønsker vi at barn og unge er godt rustet til å møte livets oppgaver, ta ansvar for seg selv og sitt liv og kunne delta aktivt i samfunnet. Tidlig innsats, helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid skal bidra til å oppnå dette.

Kommunen har to barnehager som ivaretar barnehagedekningen for ca. 150 barn, to barneskoler og en ungdomsskole med til sammen ca. 470 elever. Ved barneskolene har alle elever i 1.-4. trinn tilbud om plass i skolefritidsordningen.

Videregående opplæring ivaretas av Innlandet fylkeskommune.

Kultur 

Kulturlivet i Nord-Odal er rikt og mangfoldig. Det er sterke tradisjoner for korps, skøyter, jakt og taekwondo m.m.

I kommunen finnes flotte, moderne anlegg på hele kulturområdet. Milepelen kulturhus er storstua for kulturlivet i hele Odalen. Idrettslagene drifter anlegg av høy standard innen flere grener, med bl.a. motocross- og rulleskøyteanlegg på nasjonalt nivå.

Beliggenheten ved Storsjøen og nærheten til Hedmarksvidda gjør også vannlek, båtliv, jakt og fiske til en viktig del av fritidstilbudet i kommunen.