Driftsavdelingen har rutiner for å fange opp vedlikehold, men er også avhengig av hjelp fra publikum for å bli gjort oppmerksom på feil og mangler på våre veger og gatelys. Man kan ringe 62 97 81 00 eller sende e-post til: Leder driftsavdelingen 

Av vegvedlikehold blir det på sommertid foretatt skraping, påkjøring av masser og støvbinding av grusveger. Driftsavdelingen bruker kun salt til støvbinding. I tillegg foretas det grøfterensk, tømming av sandfang og utskifting av trommer.

Feiebil

Stikkrenner private eiendommer 

Rør igjennom private innkjøringer er eiendomseier sitt ansvar. Disse rørene er en del av et fungerende grøftesystem, det er derfor viktig at eier sørger for at røret har en hvis dimensjon (anbefalt min. 200 millimeter) og styrke (anbefalt dobbeltvegget stive rør). Det er også viktig at rør gjennomspyles en gang iblant (for eksempel med en hageslange) for å fjerne løv og avleiringer.

Regnvann

Vintervedlikehold

Av vegvedlikehold vinterstid blir det brøytet på kommunale veger når snømengden blir 5 til 6 cm. I tillegg blir det strødd ved behov. Disse arbeidene er satt bort til kontraktører. Prioritering på snøbrøyting og strøing er trafikkerte områder først. At snø kommer inn på eiendommer som følge av brøyting av offentlig veg, er innenfor tålegrense etter nabolovens bestemmelser. Ulempen er ett nødvendig onde for å sikre kjørbare offentlige veger om vinteren. I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper kunne utvides.

Glatt veg

Gatelys

Avdelingen har ansvar for 722 gatelys. På gatelys blir det bestilt fortløpende utbedringer, men gatelysentreprenør kan i perioder ha begrenset med kapasitet i forhold til antall oppdrag. Utfall av gatelysrekker og gatelys ved gangfelt vi ha høy prioritet. Vi ønsker oss meldinger fra innbyggerne på mørke gatelys. Disse feilene kan meldes til tlf. 92 24 51 55.

Gatelys langs fylkesveger er Statens vegvesen sitt ansvar, men kommunen tar imot beskjed og videreformidler feilmeldinget.