På veg fra barnehage til skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en god og trygg overgang til skolen/sfo. Barnehagen skal sørge for at barna får en god avslutning på tiden i barnehagen og bidra til at de møter skolen med nysgjerrighet og tro på egne ferdigheter.

Informasjon om gode forberedelser til skolestart gis første gang på foreldremøtet på våren før siste barnehageår.  Samarbeid om barn som har omfattenden behov for særskilt tilrettelegging kan starte 2-3 år tidligere. 

En arbeidsgruppe bestående av administrasjonen, enhetsleder, barnehagelærere og lærere har utarbeidet en plan for overgang mellom barnehage og skole i Nord-Odal. Planen har til hensikt å sikre at alle barn skal være best mulig forberedt på overgangen fra barnehage til skole. Den har et tverrfaglig perspektiv og er utarbeidet i samarbeid med helse- og omsorgssektoren. 

 

Planen finner du her (PDF, 688KB)