Museer

Sagstua skolemuseum

Nær Sand sentrum finner du Sagstua skolemuseum, barndomshjemmet til forfatter Sigurd Hoel (1890-1960). Museet er i dag en del av Odalstunet og driftes av Anno museum. 

Takket være frivillig innsats holder museet søndagsåpent gjennom sommeren og ellers etter avtale.

Mer informasjon om Sagstua skolemuseum på nettsidene til Odalstunet

Skålbergsætra

Skålbergsætra er Odalen eneste seter i drift. Her kan du oppleve seterdrift på gamlemåten med mjølkekuer og produksjon og salg av rømme, smør og pultost.  

Sætra er kun tilgjengelig til fots. På ut.no finner du en detaljert beskrivelse av turen https://ut.no/turforslag/1114428/stervandring-til-skalbergstra.

Mer informasjon om Skålbergsætra på nettsidene til Odalstunet

Festivaler

Morodalsfestivalen

En musikkfestival som jobber for å alminneliggjøre annerledeshet og synliggjøre mangfold! Festivalen holdes i juni på Prestgarden i Sand sentrum. Program og billetter gjøres tilgjengelig på Morodalsfestivalens nettsider.

Odal Rockefestival

Odal rockefestival er en årlig musikkfestival arrangert av Odal Rock Club. Festivalen avholdes i rockeklubbens lokaler i Austvatn og det er mulighet for camping på festivalområdet. Program og billetter gjøres tilgjengelig på Odal Rock Clubs nettsider.

https://www.odalrockclub.no/odal-rock-festival

Annet

Prestgarden kulturfellesskap