Tildeling behandler søknader om helsehjelp, vurdere behov for den enkelte bruker og sørge for at hver enkelt får de tjenestene som er tilpasset sine individuelle behov.

Med utgangspunkt i brukernes egne ønsker, eget hjem og nærmiljø dreies kommunale tjenester med dette mot forebyggende arbeid, hverdagsmestring og rehabilitering.

Det vil bli økt involvering for pårørende både i kartleggingen av behov og utforming av tjenestetilbud.