Nord-Odal kommune praktiserer meroffentlighet og fulltekstpubliserer dokumenter som er offentlige. Vår postliste inneholder kommunens innkommende og utgående dokumenter. Arkivdeler for elevsaker og personalsaker publiseres ikke. Noen dokumenter som ikke er unntatt offentlighet er ikke publisert i fulltekst. 

Enkelte typer opplysninger blir ikke publisert på kommunens postliste. Dette er opplysninger skapt i ulike fagsystemer som per i dag ikke kan teknisk integreres med vår postliste, eller som av hensyn til personvern eller rettsregler ikke kan publiseres på internett.

Kommunens postliste publiseres tre dager etter journalført dato. Vår postliste er tilgjengelig i et år tilbake i tid. Det kan forekomme lengre forsinkelser til tider.

Postliste

Innsyn

Innsyn i personopplysninger