Nord-Odal = Kultur!

Kulturlivet i Nord-Odal er rikt og mangfoldig. Det er sterke tradisjoner for korps, skøyter, jakt og taekwondo m.m.

I kommunen finnes flotte, moderne anlegg på hele kulturområdet. Milepelen kulturhus og kino er storstua for kulturlivet i hele Odalen. Idrettslagene drifter anlegg av høy standard innen flere grener, med bl.a. motocross- og rulleskøyteanlegg på nasjonalt nivå. Beliggenheten ved Storsjøen og nærheten til Hedmarksvidda gjør også vannlek, båtliv, jakt og fiske til en viktig del av fritidstilbudet i kommunen.

Nord-Odal har fostret en rekke kulturpersonligheter, hvorav de mest fremtredende er Harald Stormoen, Sigurd Hoel, Terje Nordby, Lasse Sætre og Jan Werner Danielsen.

I Nord-Odal er det arrangementer på kulturområdet året rundt. De største arrangementene er:

lenke Morodalsfestivalen; en unik og inkluderende musikkfestival i juni hvert år

lenkeOdal Rockefestival; en tredagers rockefestival i juni/juli hvert år

Kulturpris og kulturstipend

Nord-Odal kommune deler årlig ut kulturpris og kulturstipend for ungdom. For mer informasjon, statutter, tidligere mottakere og nominering av kandidater, se Kommunale priser og stipend.

Lag og foreninger

Lags- og foreningslivet i Nord-Odal aktiviserer en stor andel av befolkningen og er veldig tydelig i samfunnsbildet. Dette er en vesentlig del av kulturlivet og en berikelse for bygda.

Nord-Odal kommune ønsker å bidra til aktiviteten i lag og foreninger gjennom samarbeid og økonomisk støtte. Kommunen er også en aktiv samarbeidspartner i forbindelse med nybygging eller rehabilitering av anlegg i kulturområdet.

Lag og foreninger kan søke trenings-/øvingstid i våre kommunale bygg. For mer informasjon og lenke til søknadsskjema, se Leie av kommunale lokaler.

Lag og foreninger kan søke midler gjennom ulike tilskuddsordninger fra det offentlige. For mer informasjon, søknadsfrister og lenker til søknadsskjemaer, se Tilskuddsordninger.

lenke Oversikt over lag og foreninger i Nord-Odal