Hjernen

 

 

Tjenesten er kommunens tilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Vi har alle en psykisk helse.Tjenesten skal bidra til å bedre menneskers evne til å mestre livet og hverdagen på tross av psykiske problemer, avhengighet eller livsutfordringer. Du kan søke om  å få hjelp dersom du har problemer i hverdagen og redusert livskvalitet på grunn av din psykiske helse.
Det er pr tiden venteliste

 

Tilbud
Vi er et gratis tilbud til deg som bor eller oppholder deg i kommunen.

Du kan selv ta kontakt med oss ved å ringe. Du kan også bli henvist fra lege eller andre du er i kontakt med.

 

Tjenesten omfatter:

  • Kartlegging og vurdering utfra individuelle behov
  • Samtaler for å sortere tanker og følelser, i tillegg til samtalebehandling

  • Veiledning knyttet til å mestre og bedre egen livssituasjon

  • Hjelp til å finne ut av muligheter og egne ressurser

  • Bistand til å etablere kontakt med og koordinere tjenestetilbud fra andre samarbeidsparter og instanser

  • Utarbeide og oppfølging av individuell plan, dersom det er behov eller ønskelig

 

 

Vi tilbyr også råd og veiledning for deg som er pårørende.

Vi kan nås på telefon på hverdager mellom klokken 08.00 – 15.45 (Sommertid i perioden 01.06 – 31.08 er 08.00 – 15.00).

Vi er ingen akutt-tjeneste, og kontoret er derfor ikke alltid bemannet.