Visma Flyt Barnehage

Vi har siden 2020 benyttet oss av Visma Flyt Barnehage, en tjeneste som lar oss administrere barnehagen med en moderne løsning og som kommunikasjonsplattform ut mot foreldre.  

Foreldrene har tilgang til barnehagens administrative system via en nettløsning og egen foreldreapp. Med Visma Flyt barnehage appen, Visma Min Barnehage for foresatte, har man blant annet enkel tilgang samtykker, fraværsføringer og den daglig kommunikasjon. 

Søknadsportalen er åpen for alle foreldre. Det betyr at alle barnehagesøknader skal fylles ut i løsningen. 

Du kan søke her!