logo_VFB

Nord-Odal kommune har anskaffet nytt oppvekstadministrativt system felles gjennom HIKT-samarbeidet. Systemet for barnehage, Visma Flyt Barnehage, tas i bruk av barnehagene fra 01.01.2020.

Foreldre har i første omgang tilgang til barnehagens administrative system via en nettløsning. Det vil senere gis tilgang til egen foreldreapp. Nærmere beskrivelse finner du i dokumentet Visma Flyt Barnehage - Foreldreinformasjon som er tilgjengelig på høyre side av skjermen (under teksten dersom du leser på mobil). Her finner du også innlogging til løsningen.

I første omgang er det søknadsportalen som er åpen for alle foreldre. Det betyr at alle barnehagesøknader skal fylles ut i løsningen. Informasjon / veiledning for din søknad finner du i dokumentet Temahefte - Foresattportal som er tilgjengelig på høyre side av skjermen (under teksten dersom du leser på mobil).