Barn og unge i Nord-Odal skal oppleve en god oppvekst. Målet er at barn og unge er godt rustet til å møte livets oppgaver, ta ansvar for seg selv og sitt liv og kunne delta aktivt i samfunnet. Tidlig innsats, helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid skal bidra til å oppnå dette.

Kommunen har tre barnehager som ivaretar barnehagedekningen for ca. 145 barn, to barneskoler og en ungdomsskole med til sammen ca. 470 elever. Ved barneskolene har alle elever i 1.-4. trinn tilbud om plass i skolefritidsordningen.

Videregående opplæring ivaretas av Innlandet Fylkeskommune.