Skal du bygge?

Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang. Hva må til for å sende inn en byggesøknad: Se filmen her!

Vi anbefaler deg også å lese byggesaksprosessen på sidene til Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK).

Byggesak

Her bestiller du naboliste/kart

Benytt en av løsningene under, som tar deg videre gjennom det du trenger: 

Gå til e-Torg sin løsning ved å trykke her

Gå til Infoland sin løsning ved å trykke her

Du kan også skrive ut situasjonskart fra kommunens egen kartportal

Usikker på om du må søke?

På DIBK sine sider kan du bruke en veiviser for å finne ut om du må søke.

Søknad og skjema for byggesaken

Søknader og skjemaer for byggesak

Hvor lang tid tar det å lage en komplett søknad?

Å lage en komplett byggesøknad tar ofte lenger tid enn det du tror. Det kan ta fra dager til uker å få tak i alle relevante dokumenter om eiendommen din. Det tar også tid å sette seg inn alle dokumentene, og å finne ut om du kan bygge slik du ønsker.

Husk å sette av minst 14 dager til nabovarsling og inntil 12 uker til vår saksbehandling.

Hvor mye kommer saksbehandlingen til å koste?  

Vi tar gebyr for å behandle både byggesøknader og dispensasjoner. Se kommunens gebyrforskrift: kontakt kommunen for informasjon.  

Veiledning til søknadsprosess:

Søknadsprosess