Barn som pårørende - hva innebærer det?

Barn og unge er pårørende når omsorgspersoner eller søsken opplever helseproblemer ller dør. Med helseproblemer menes vansker k nyttet til psykisk helse, somatisk sykdom eller rusproblematikk. Barn som opplever dette i nær familie, kan ha behov for å bli sett og forstått i sitt nærmiljø.

Barnas behov

Barn som er pårørende trenger å bli lyttet til, og å få den informasjonen, støtten og omsrogen de behøver i det som kan være en vanskelig situasjon. Ofte kan samtaler hvor de kan snakke om det de tenker på og er redde for, være god hjelp. Helsesykepleier kan da være en aktuell samtalepartner.

Barna tilbringer mye tid på skolen, og det er viktig at de opplever skoleb sin et godt sted å være. Mange barn opplever det som trygt at lærer vet om situasjonen de er i, slik at de kan få støtte og tilrettelegging på skolen. Det samme vil gjelde barn som går i barnehage.

Hva kan vi tilby?

Helsestasjonen kan få informasjon om barn som pårørende fra sykehus eller andre instanser, men familier kan også ta direkte kontakt selv. Helsestasjonen har taushetsplikt.

Ved en henvendelse fra sykehus eller andre instanser, vil helsesykepleier ta kontakt med foreldre/omsorgsperson for å få mer informasjon om situasjonen barnet er i. Helsesykepleier kan også ta kontakt med barnet direkte, om det er ønskelig. 

Helsesykepleier samarbeider med skole, barnehage, hjemmetjeneste, tjeneste for psykisk helse og avhengighet, barnevern, fastlege og andre aktuelle instanser.

Treffpunkt

Barn og unge som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen, kan ha god nytte av å møte andre som har opplevd det samme. Treffpunkt er en åpen møteplass for barn og unge i alderen 6-16 år. Treffpunkt arrangeres av Kreftforeningen, og finner sted en til to kvelder i måneden. Treffpunkt blir ledet av voksne med erfaring fra arbeid med barn og unge. I vår region er Hamar nærmeste møtested.

For mer informasjon: Treffpunkt

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud for ungdom i alderen 13 til 25 år. Vi kan tilby samtaler med helsesykepleier om situasjoner som oppleves som vanskelig. Vi har åpent for drop-in på helsestasjonen tirsdager fra 14.30 til 17.00. Det er stengt for drop-in i skoleferier, men det kan bestilles time.