• Kreftkoordinator koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke/alvorlig syke og deres pårørende på en best mulig måte
  • Gir veiledning, støtte og skaper trygghet for deg og dine pårørende i en vanskelig tid i livet. 
  • Samordner tilbud og tjenester i kommunen
  • Oppfølging av sykdom, observasjoner, behandling og bivirkninger
  • Tett samarbeid om symptomlindring med fastleger og spesialisthelsetjenesten (som for eksempel Palliativt team Ahus).
  • Støttesamtaler til pasienter og deres pårørende i hjemmet eller på kontoret, etter deres ønske.
  • Tilrettelegging av hjemmet, hjelpemidler o.l i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten.

Tjenesten er gratis og det rengs ingen henvisning.