I 1. etasje ved Nord-Odal sykehjem (NOS) finnes avdeling for kjøkken og vaskeri, kantine, aktiviteter, ergo- og fysioterapi med treningsrom og eget rom for frisør og fotpleie. 

 2. etasje
Avdeling med 20 pasientrom - i denne avdelingen ligger Nord-Odal kommune sin korttidsavdeling. I denne etasje er det også legekontor. Det finnes også et seremonirom med egen inngang og venterom. Ellers er det fellesrom med postkjøkken.

3. etasje
Avdeling med 20 pasientrom, pluss fellesrom og postkjøkken.
Det er også eget pårørenderom i 4. etasje, med dusj og toalett, for de som trenger det.

Vederlag
Alle beboerne ved sykehjemmene betaler vederlag for oppholdet etter forskrifter fra Sosial og helsedepartementet. Egenbetalingen berører ikke formue, men 75% av Folketrygdens grunnbeløp og 85% av øvrige inntekter, pensjoner utover grunnbeløpet og renteinntekter.