Voksenopplæring

Voksenopplæring er tilpasset grunnskoleopplæring for voksne, det kan være i hele dag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Det kan være ulike grunner til at man trenger grunnskoleopplæring. Men for å ha rett til grunnskoleopplæring må den voksne:

  • være over 16 år
  • ha behov for grunnskoleopplæring
  • ha lovlig opphold i Norge

Retten til grunnskole kan også gjelde for voksne som har fullført grunnskolen, men fortsatt trenger mer grunnskoleopplæring. 

GIV

Opplæringen organiseres gjennom GIV IKS på Kongsvinger som er et interkommunalt samarbeid i Glåmdalsregionen. Undervisningsåret følger skoleruta, skolestart i august og avsluttes i juni.