Odal næringsfond

Fondet skal benyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner, samt til felles næringstiltak i regionen. 

Vi oppfordrer spesielt kvinner, ungdom og innvandrere til å benytte søknadsmulighetene i fondet. 

Støtte gis i form av tilskudd eller lån. Maksimal størrelse på de forskjellige typer prosjekter er normalt begrenset oppad til kr 100.000.

Les mer og legg inn søknad på Regionalforvaltning - Odal Næringsfond

Søknad

Næringstomter og -lokaler

I Nord-Odal har vi flere regulerte områder for industri og næring. De største områdene ligger på det veletablerte industriområdet Granerud, utenfor Sand sentrum. Området har veg, vann og avløp på plass og tomtene ligger klare for å starte grunnarbeid og bygging. 

 

 

Etablereropplæring

Ønsker du å starte bedrift? Har du drevet bedrift en stund og trenger påfyll? Har du en idè du gjerne vil teste ut? Skal du overta gård? Trenger du nettverk og noen å diskutere med? Bli med på etablererkurs! Vi kan også koble deg sammen med dyktige rådgivere i næringsapparatet i regionen. 

Kursene går over 5 kvelder, og er en kombinasjon av samlinger og bruk av digitalt verktøy som både inspirerer og leder deg gjennom prosessen med å lage din forretningsplan.  Ikke minst gir kurset deg et flott nettverk med andre som også er i startfasen på å utvikle og avklare sin forretningsidè.

 • Kurset passer for alle som tenker på å starte bedrift eller som har konkrete planer om å starte bedrift.
 • Flere av regionene inviterer til digitale informasjonskvelder i forkant av selve kurset (se datoer for hver region). 
 • Den første kurskvelden er gratis, men du må være påmeldt selve kurset for å kunne delta. 
 • Etablererkurset koster kr 1.100,-. 

I tillegg til selve kurset får du tilbud om inntil 4-6 veiledningstimer underveis eller i etterkant av kurset, individuelt eller i grupper for temaer som du ønsker spesielt å få belyst. 

Den første kurskvelden er gratis. I tillegg tilbys èn veiledningstime med næringsapparatet i din kommune. Nye kurs starter våren 2024.

Informasjon om etablererkurs

Etablererkurs

Nettverk og møteplasser

For deg som tenker på, eller som driver bedrift, finnes det flere gode hjelpere og flere nettverk man kan bli en del av for å både få hjelp, men også for å få gode støttespillere. Ta kontakt med kommunen og ellers etablerte aktører innen næringsutvikling:  

Sammenkomst

Torgsalg

I Sand sentrum er det mulighet til å låne gratis plass for torgsalg og stand. Målgruppen er:

 • Torghandlere som ønsker å selge blomster, grønnsaker e.l.
 • Privatpersoner som ønsker å selge husflidsprodukter/hjemmelagde produkter
 • Firmaer, politiske partier, musikanter e.l som ønsker standplass.

Kriterier/vilkår

For salg av matvarer o.l stilles det krav om godkjenning fra Mattilsynet. Denne godkjenning må fremlegges før tillatelse til leie blir gitt.

For handel med egg, honning, grønnsaker, poteter, frukt og bær i sin naturlige form, kreves det ikke slik godkjenning.

Søknad

Søknad om fast torghandel sendes skriftlig. Søknad om fast torgplass for sommersesongen skal være innsendt innen 15. mars. Søknader etter denne tid vil bli behandlet fortløpende.

Søknad om tilfeldig handel kan skje pr. telefon eller e-post. 

Søknad om stand kan skje pr. telefon eller e-post . Ved stand som kakelotteri – ta kontakt med Mattilsynet for tillatelse.

Søknadene skal inneholde ønskede datoer, ønsket plassering, hva som skal selges eller reklameres for, fullt navn og adresse, og sekssifret fødselsnummer. Ved søknad fra firmaer skal organisasjonsnummer påføres søknaden

Spesielle arrangementer

I forbindelse med Sandsdagene, markedsdager og Morodalsfestivalen gjelder egne regler. Kontakt kommunen for mer informasjon om deltagelse på disse arrangementene.

Private grunneiere

Ut over de kommunale områdene, er det mulig å kontakte private grunneiere. både Kiwi, Coop og Mosenteret disponerer store uteområder hvor det kan være aktuelt å ha stand.

Fargerike vesker på markedsbord

 

Hygienekrav i særskilte næringer 

Drift av frisørsalonger, hudpleiesalonger og tatoveringsvirksomhet mm

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. regulerer hvordan denne type virksomhet skal sikre tilfredstillende hygienisk forhold.

Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer ved virksomhet som omfatter:

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med videre. Forskriften gjelder også for annen virksomhet som medfører penetrering og destruering av hud som for eksempel svimerking og arring. Virksomhet som drives i medisinsk øyemed, herunder akupunktur, omfattes ikke.

 • Virksomheten plikter å føre internkontroll og etablere internkontrollsystem. Internkontrollsystemet skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheten.
 • Lokalene skal være utformet, innredet og utstyrt på en slik måte at rengjøring, desinfeksjon/sterilisering og oppbevaring av utstyr kan skje på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.
 • Utstyr som benyttes skal før bruk være behandlet på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

Kommunen fører tilsyn med at forskriften overholdes.

Forskrift om hygienekrav  

Tatovør jobber med tatovering i studio

Næringsliv i Nord-Odal

Nord-Odal kommune har et godt samarbeid med lokalt næringsliv og stolte over å være vertskap for blant annet ledende internasjonale bedrifter som produserer kjemiske produkter til byggbransjen (MAPEI, Master Building Solutions AS og flere).

Kommunen ligger strategisk plassert med tilgang til et stort marked innenfor en 1 time. (Eidsvoll, Gardermoen, Jessheim, Kongsvinger, Hamarregionen).

Gode rammebetingelser og stabil arbeidskraft 

Som arbeidsgiver har du fordelen av redusert arbeidsgiveravgift. Nord-Odal er i sone II, dvs at satsen er 10,6% i motsetning til vanlig sats som er 14,1%. Odølingene har ry som dyktig, pålitelig og stabil arbeidskraft med betydelig kompetanse innen bygg- og anlegg, industri og logistikk/transport.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for næringsutvikling og har vedtatt en egen "Strategisk næringsplan".

Eksempler på nylige/pågående tiltak:

 • Opparbeidede næringstomter med infrastruktur på industriområdet Granerud nord for Sand sentrum
 • Gratis profilering av nye bedrifter på Odalsportalen.no (artikkel)
 • Vi er en del av Kongsvingerregionens næringssamarbeid
 • Er pådriver for Sand og Mo Sentrumsforening
 • Igangsetter egne prosjekter i samarbeide med private aktører
 • Jobber tverrfaglig og raskt med henvendelser fra næringslivet ("fast track")

Kongsvingerregionen satser på næringsutvikling

Nord-Odal er en del av Kongsvingerregionen og kommunestyret vedtok 3. november 2016 Næringsstrategi for Kongsvingerregionen. Sammen med 5 andre kommuner samarbeider vi om tiltak som gagner næringslivet i hele regionen.

Kongsvingerregionen har også utviklet en egen næringsweb der du som næringsdrivende finner nyttig informasjon.

Statsminister Jonas Gahr Støre taler på Mapeis lansering

Kommunikasjon med næringslivet 

Meld deg på til å motta invitasjoner til arrangementer, til å motta kommunens nyhetsbrev og annen nyttig informasjon.

Påmelding nyhetsbrev for næringslivet