Om oss

Sand sentralskole har stort uteområde, og skogen er en populær lekeplass. Her finner vi blant annet gapahuk med bålplass, lekeapparater, fotballbaner, basketballbane, hinderløype. Om vinteren har vi fine løyper og bakker som blir mye brukt både til aking, skileik og skigåing.

Mål og verdier

Skolene i Nord-Odal kommune skal legge til rette for et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er preget av inkludering og mangfold. Opplæringen skal organiseres slik at elevene opplever motivasjon og mestring.

Samarbeid skole-hjem

I opplæringsloven står det at opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet. Foreldrene har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling og et god samarbeidet mellom skole og hjem skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.

Skolene i Nord-Odal er opptatt av å legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skjer både på individnivået, med foreldrene til hver enkelt elev, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet/foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalget.