RektorElse Vik
Ass. rektorRagnhild Lindkjenn
Telefon62 97 84 00
E-postsentralskolen@nord-odal.kommune.no
BesøksadresseSkolevegen 9, 2120 SAGSTUA

 

Sand sentralskole er en barneskole fra 1957 og ligger i naturskjønne omgivelser i nærheten av Sand sentrum i Nord-Odal kommune. Skolen har 193 elever som fordeler seg fra 1 – 7. trinn. På de fleste trinn er det to kontaktlærere som har ansvar for veiledning og oppfølging av den enkelte elev og for kontakt med hjemmet. Totalt er det 31 ansatte ved skolen.

Skolen ligger ved siden av Sigurd Hoels barndomshjem og skolemuseum. Sand sentralskole har stort uteområde og skogen er en populær lekeplass. Her finner vi gapahuk med bålplass, lekeapparater av forskjellige slag, fotballbaner, basketballbane, hinderløype m.m. Om vinteren har vi fine løyper og bakker som blir mye brukt både til aking, skileik og skigåing.

I friminuttene har vi aktivitetsledere. Disse har som oppgave å organisere en rekke leker. Her inviteres alle elever til å delta i lek sammen med andre elever.

Skolen tilbyr leksehjelp og skolefritidsordning (SFO) for alle elever på 1. – 4. trinn. SFO har 77 elever.

Skolens visjon er:

«Vegen gjennom livet med undring, kunnskap og glede»

Satsningsområder:

  • Samarbeid hjem-skole
  • Inkluderende barnehage - og skolemiljø

***********************************************************************************************************************************

Foreldrepulsen er et flott sted for nyttige tips for deg som forelder: