Helsestasjons- og skolehelsetjenesten driver med forebyggende helsearbeid rettet mot gravide, sped- og småbarn, skoleelever, ungdom og deres familier.

  • alle som oppholder seg i kommunen har rett til helsetjenester fra helsestasjonen
  • tjenesten er gratis og tilgjengelig hele året
  • avtale om timer settes opp ved henvendelser
  • tjenesten er et tilbud for gravide, barn og ungdom fra 0-25 år
  • personalet har taushetsplikt i henhold til helsepersonelloven

Hva tilbyr vi?

  • svangerskapsomsorg
  • helsestasjon for sped- og småbarn
  • skolehelsetjenesten
  • helsestasjon for ungdom (HFU)

For spørsmål om utenlandsvaksinering, kontakt din fastlege. 

Lenker til gjeldende lovverk