Ønsker du å starte eller drive et serveringssted så må du søke om serveringsbevilling. I søknaden må du ha med noe dokumentasjon:
 1. Firmaattest 
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av serveringsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Dokumentasjon for bestått etablererprøve

Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Ønsker du å servere alkohol i forbindelse med din virksomhet må du søke om skjenkebevilling. Før du søker må du innhente følgende informasjon:
 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av skjenkebevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Plantegning over lokalet
 5. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 6. Dokumentasjon for bestått kunnskapsprøve

Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Skal du arrangere en tilstelning hvor det serveres alkohol, må du skaffe deg en forenklet skjenkebevilling. Her trenger du ikke å innhente informasjon i forkant, men ta stilling om det er et:

For en enkeltanledning tar vi kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn det du oppgir i søknaden.

Driver du eller ønsker du å selge alkohol i din butikk, må du ha salgsbevilling. Det er behov for følgende informasjon som må følge med søknaden: 
 1. Firmaattest
 2. Skatteattest for firmaet (dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke).
 3. Skatteattest for ansvarlig av salgsbevillingen og andre som er involvert i driften på en slik måte at de kan tjene penger på det
 4. Bekreftelse på at du disponerer lokalene (leieavtale for eksempel)
 5. Diplom for bestått kunnskapsprøve

Vi tar kontakt med deg om vi trenger mer informasjon enn dette.

Ønsker du å selge tobakk må du registere deg i tobakksalgsregisteret.

 • Den som skal stå som ansvarlig for serveringsbevillingen må ha bestått etablererprøven etter serveringsloven. 
 • Hvis serveringsstedet har alkoholservering, må to ansvarlige bestå kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling.
 • En matbutikk med alkoholutsalg må ha to ansvarlige som har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling.
 • Hvis du søker om skjenkebevilling for en enkeltanledning kreves det ikke kunnskapsprøve i forkant.

Hvor får jeg tatt kunnskapsprøven?

Kunnskapsprøven kan du avlegge på tirsdager i Servicetorget på Kongsvinger rådhus. Send epost til : servicetorget@kongsvinger.kommune.no.

Hvor mye koster det?

Her finner du Nord-Odal kommune sitt betalingsregulativ.

Her må det inn mer tekst!!!

Når du søker kommunen om bevillinger har vi samarbeidspartnere som vi rådfører oss med for å ta gode beslutninger, som for eksempel brannvesenet, politiet, Mattilsynet, sosialtjenesten og kommunalteknisk avdeling.