I tillegg til anleggene som nevnes her under finnes det en rekke mindre anlegg som for eksempel balløkker og nærmiljøanlegg. For en fullstendig oversikt, besøk anleggsregisterets nettsider

Nord-Odal idrettshall

Nord-Odal idrettshall er en fleridrettshall som også benyttes av skolene til kroppsøving. I første etasje finnes du Nord-Odal treningssenter.

Booking

Idrettshallen kan leies ut til både privatpersoner og organisasjoner. Dette gjelder både salen og det sosiale rommet.

For priser, se kommunens gebyrhefte

Prestberget

Er et kommunalt idrettsanlegg på Sand. Anlegget driftes av Nord-Odal IL. Hurtigløpsbane 400 meter på grus og internasjonalt godkjent rulleskøytebane

Skøyter

Nord-Odal IL - skøyter har i over 40 år vært en av Norges ledende skøyteklubber. Anlegget er en utendørsbane med naturis. 

Diskgolf

Prestberget Diskgolfbane åpnet høsten 2022 og er en 10-hullsbane. Det er gratis å benytte til alle døgnets tider.

Slettholen 

Slettholen på Bruvoll er fast tilholdssted for Nord-Odal MX Klubb og Nord-Odal Sportsskyttere. 

Motocross

Motocrossanlegget på Slettholen åpnet i 2009 og består av både motocross- og endurobane. Underlaget er en blanding av grus, sand og stein. I tillegg finnes også en nybegynnerbane som gir passe utfordringer for de minste kjørerne. For mer informasjon,  besøk nettsidene til Nord-Odal MX Klubb.

Sportsskyting

Nord-Odal sporsskyttere ble opprettet i 1983 og har siden 1987 holdt til på Slettholen. Klubben er fortsatt aktiv og har flere undergrupper som driver med baneskyting, feltskyting, metallsilhuett, svartkrutt, cowboy action shooting og dynamisk skyting. For mer informasjon,  besøk nettsidene til Nord-Odal Sportsskyttere.

Korsholen

Korsholen idrettsanlegg eies og driftes av Bruvoll vel. Anlegget har to fotballbaner, en gressbane og en kunstgressbane. Det er skateanlegg og rulleskøytebane. Gjennom boligområdet går det lysløype på 5 km som knytter seg til øvrig løypenett og skihytte. For mer informasjon, besøk Bruvoll Vel på Facebook.