Om oss

Skolene i Mo ligger idyllisk til ved Storsjøen. Rundt skolen har vi også et friområde i skogen med gapahuker. Sjøen, skogen og øvrige uteområde brukes aktivt i undervisningen på alle trinn. Vi har også god tilgang på svømmebasseng og idrettshall.

Mål og verdier

Skolene i Nord-Odal kommune skal legge til rette for et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er preget av inkludering og mangfold. Opplæringen skal organiseres slik at elevene opplever motivasjon og mestring.

Samarbeid skole-hjem

I opplæringsloven står det at opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet. Foreldrene har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling og et god samarbeidet mellom skole og hjem skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling.

Skolene i Nord-Odal er opptatt av å legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skjer både på individnivået, med foreldrene til hver enkelt elev, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet/foreldrerådets arbeidsutvalg og samarbeidsutvalget.