Introduksjonsprogram

Flyktninger og innvandrere kan ha rett og plikt til norskopplæring gjennom et introduksjonsprogram. Varigheten på programmet vil kunne variere. Nordiske statsborgere må ikke gjennomføre norskopplæringen. Arbeidsinnvandrere fra EU/EØS som ønsker permanent oppholdstillatelse må ha 300 timer med opplæring i norsk og samfunnskunnskap, eller kunne dokumentere at man har gode nok kunnskaper i norsk eller samisk.

Søknad om opplæring i norsk og samfunnsfag (PDF, 10KB) må fylles ut og sendes Nord-odal kommune. For flyktninger og innvandrere som ikke har gjennomført grunnskoleopplæring i hjemlandet, så må dette søkes i eget skjema.