Nord-Odal kommune har to barneskoler og en ungdomsskole med til sammen ca. 470 elever. Skolenes virksomhet er underlagt opplæringsloven med forskrifter og læreplanverket, Kunnskapsløftet.

Ved barneskolene i Nord-Odal har alle elever i 1.-4. klasse tilbud om plass i skolefritidsordningen.

Videregående opplæring ivaretas av Innlandet fylkeskommune.