Å være pårørende - hva innebærer det?

Å være pårørende kan være krevende. Pårørende kan komme i situasjoner preget av store følelsesmessige belastninger. Det kan by på ulike utfordringer. Ved å kjenne til hva som er normale reaksjoner og vanlige belastninger hos pårørende, kan du gjenkjenne og kanskje forebygge at negative følelser vokser og at belastningene blir uhåndterlige. Pårørende kan være mennesker i alle aldre. Du kan være pårørende til kronisk syke eller akutt syke. Du kan være pårørende til både fysisk og psykisk syke eller mennesker med rusproblemer.

Pårørendes behov

Pårørende trenger å bli lyttet til, og å få den informasjonen, støtten og omsrogen de behøver i det som kan være en vanskelig situasjon. Hvis belastningen går ut over din egen helse kan en samtale om situasjonen være god hjelp.

Hva kan vi tilby?

Nord-Odal kommune har en egen ressursgruppe for pårørendearbeid bestående av representanter fra ulike enheter. Du er velkommen til å ta kontakt med de instansene pasienten mottar helsetjenester fra. Tjeneste for psykisk helse og avhengighet har tilbud om pårørendesamtaler med fokus på pårørendes belastninger. Helsestasjonen gir oppfølging til barn som pårørende. VI har taushetsplikt.

Kontakt oss

Du er velkommen til å ta kontakt med de instansene pasienten mottar helsetjenester fra. Hvis du er pårørende til noen som ikke mottar helsehjelp kan du kontakte tjeneste for psykisk helse og avhengighet direkte.

Aktuelle nettsteder