Ungdomshelsetjenesten er et gratis tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år som bor eller oppholder seg i kommunen. Konsultasjoner utover dette avtales via timebestilling. Helsestasjon for ungdom er stengt for drop-in i skoleferier, men det kan avtales timer.

Hva tilbyr vi?

  • samtaler, råd og veiledning med helsesyekepleier om problemer eller situasjoner i livet du opplever som utfordrende eller er usikker på
  • henviser deg videre ved behov til annet helsepersonell, som for eksempel lege, jordmor eller psykisk helsetjeneste
  • prevensjonsveiledning og informasjon om seksuelt overførbare sykdommer
  • testing for seksuelt overførbare sykdommer
  • utfører graviditetstester
  • resept på prevensjonsmidler
  • innsetting av p-stav og spiral i samarbeid med jordmor

Vi har taushetsplikt.

Nyttige lenker og telefonnumre