Svangerskapsomsorgen er en del av kommunens forebyggende helsearbeid. Den gravide kan selv velge om hun ønsker oppfølging hos jordmor, lege eller begge. I tillegg til oppfølging under graviditeten, tilbyr jordmor hjemmebesøk etter fødsel og etterkontroll av mor.

Ta gjerne kontakt med jordmor tidlig i graviditeten. Hun treffes på telefon                  474 83 840 hver tirsdag. 

Timebestilling utover dette gjøres i DigiHelsestasjon, via Helsenorge.

DigiHelsestasjon

Øvrige henvendelser kan gjøres i helsestasjonens telefontid, kl 09.00-11.00 tirsdag, torsdag og fredag. Telefonnummer 62 97 82 32, eller ved å legge igjen beskjed på Servicekontoret på telefon 62 97 81 00.