Helsestasjonen er en del av den kommunale helsetjenesten, og har som formål å forebygge sykdom og fremme barns helse. Helsestasjonen ønsker også å bidre til å styrke og støtte deg i rollen som forelder/foresatt.

I henhold til lov om pasient- og brukerrettigheter, har barn rett til nødvendig helsehjelp i form av helsekontroll i den kommunen de bor eller midlertidig oppholder seg i. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroller.

Helsestasjonsprogrammet:

 • Helsesykepleier tar kontakt med familien innen 2 uker etter hjemkomst fra fødeavdelingen
 • Tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier
 • Tilbud om barselgruppe med jordmor

 • Barselgruppe med jordmor og helsesykepleier 

 • Konsultasjon med helsesykepleier/lege
 • Rotavirusvaksine (1. dose)
 • Vaksine mot tuberkulose (BCG); for barn i definerte risikogrupper

(Les mer på FHI om barnevaksinasjonsprogrammet)

 • Konsultasjon med helsesykepleier
 • Vaksiner:  - DTP-IPV-Hib-Hep B
                  - Pneumokokksykdom (PKV)
                  - Rotavirusvaksine (2. dose) Universell utforming????

 • Barselgruppe med helsesykepleier og fysioterapeut

 • Barselgruppe med helsesykepleier
 • Vaksiner: - DTP-IPV-Hib-Hep B
                 - PKV

 • Konsultasjon med helsesykepleier og lege 

 • Barselgruppe med helsesykepleier og tannpleier

 • Barselgruppe med helsesykepleier
 • Forebygging barneulykker

 • Konsultasjon med helsesykepleier og lege
 • Vaksiner som ved 5 måneder

 • Konsultasjon med helsesykepleier
 • MMR-vaksine

 • Barselgruppe med helsesykepleier

 • Konsultasjon med helsesykepleier og lege

 • Konsultasjon med helsesykepleier
 • Hørseltest
 • Synstest


Dette er de faste konsultasjonene, individuelle avtaler tilbys etter behov. Helstestasjonstjenesten er en forebyggende tjeneste, legehjelp i forbindelse med sykdom må følges opp av fastlegen. 

Du kan se avtaler barnet ditt har og kommunisere med helsestasjonen via DigiHelsestasjon. Pålogging gjennom Helsenorge.

DigiHelsestasjon 

Nyttige lenker: