DigiHelsestasjon

Nord-Odal kommune har tatt i bruk løsningen DigiHelsestasjon, som gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten via Helsenorge

Meldingene gjennom DigiHelsestasjon kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett.

Løsningen gjelder også for deg som bruker kommunens jordmortjeneste.

Du kan:

  • sende og motta meldinger fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • se avtaler og avbestille avtaler
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post

For å logge inn på Helsenorge kan innbyggerne bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller Commfides e-ID. Innloggingen har høyeste sikkerhetsnivå, og det er dermed mulig å utveksle helseopplysninger.

Foreldre har tilgang til sine barns tjenester basert på foreldreansvaret som er definert i folkeregisteret. Du kan bare representere barn som du har foreldreansvar for hvis minst én av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet.

NB: Fosterforeldre/beredskapsforeldre har ikke tilgang til barnets helseopplysninger via Helsenorge, og kommunikasjon mellom helsestasjon/skolehelsetjeneste må foregå som tidligere.

Les mer om DigiHelsestasjon, og hvordan du tar i bruk løsningen: